Влада і політики. Політичні новини Львова, України та світу

Автобіографія Рябоконь Олега Васильовича

Рябоконь Олег Васильович – народився 17 грудня 1973 року у м. Вiнниця, УРСР в родинi державного службовця. Громадянин України. Безпартiйний. Офiцер запасу. Одружений, маю п’ятнадцятирiчну доньку i шестирiчного сина.

Освiта

Закiнчив iз золотою медаллю середню школу. Закiнчив iз вiдзнакою Український iнститут мiжнародних вiдносин за спецiальнiстю мiжнародне право. Закiнчив юридичну магiстратуру в Джорджтаунiвському унiверситетi (м. Вашингтон, США), навчався в Школi державного управлiння iм. Кеннедi (Гарвардський унiверситет, США). Магiстр мiжнародного права.

Досвiд роботи

З 1997 року засновник, керуючий партнер (генеральний директор) юридичної компанiї “Меджiстерс” з офiсами у Києвi, Лондонi, Москвi, Мiнську i Астанi. Брав участь в успiшному захистi iнтересiв України щодо визнання нашої держави країною з ринковою економiкою, а також в iнших гучних справах, що велися в країнах ЄС, в США, Росiї, Китаї, Iндiї, Чилi, Венесуелi. Юридичний представник УЄФА з питань ЄВРО 2012, радник Групи високого рiвня зi створення Єдиного економiчного простору. Працював юристом в США, Росiї.

Громадська дiяльнiсть

У рiзнi роки в Українi виконував обов’язки позаштатного радника: Першого вiце-прем’єр-мiнiстра; Мiнiстра зовнiшнiх економiчних зв’язкiв i торгiвлi; Мiнiстра екологiї та ядерної безпеки; Голови Комiтету з промислової полiтики; Першого заступника Мiнiстра фiнансiв. Також був на громадських посадах: члена Мiжвiдомчої комiсiї з питань вступу України до СОТ; члена Правлiння Асоцiацiї правникiв України. Автор бiльше ста публiкацiй з питань мiжнародного права та ведення юридичної практики.

You must be logged in to post a comment.