Влада і політики. Політичні новини Львова, України та світу

Біографія Данилишина Богдана Михайловича

danylyschyn.jpgВчений у галузі макроекономіки та регіональної економіки, Міністр економіки України (2007-2010), академік НАН України (2009), заслужений діяч науки і техніки України (2007), лауреат Державної премії України в галузі науки i техніки (2003).

Народився 6 червня 1965 року в с. Церківна Долинського району Iвано-Франкiвської області. Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, аспірантуру та докторантуру Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Тема докторської дисертації – “Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку продуктивних сил України (на прикладі АПК України)”. Працював науковим співробітником, завідувачем відділу, заступником Голови ради по вивченню продуктивних сил України НАН України і Головою Ради (з 2005). У 2007-2010 роках обіймав посаду Міністра економіки України.

Б. М. Данилишин – автор більше 150 наукових (у тому числі – 18 монографій), у яких досліджені, узагальнені і обґрунтовані шляхи вирішення актуальних проблем формування сучасної державної регіональної політики, економіки природокористування та розвитку продуктивних сил України в контексті з новими економічними і політичними умовами.

Під його науковим керівництвом розроблені концептуальні засади сталого розвитку України, Загальнодержавна програма розвитку малих міст України, безпосередньо брав участь і розробці Концепції державної регіональної політики, Генеральної схеми планування території України, ряду нормативно-правових та законодавчих актів з питань розвитку регіонів і територіальних громад, місцевого самоврядування, екологічної політики та природно-техногенної безпеки. Ним досліджуються шляхи вирішення актуальних структурно-динамічних проблем економіки на сучасному етапі, комплексного еколого-економічного, соціально-економічного і науково-технічного прогнозування розвитку національної економіки та регіонів України, науково обґрунтовані шляхи формування цілісної регіональної економічної політики держави, в тому числі – вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів, розвитку депресивних територій, малих монофункціональних міст тощо.

Розвинений під керівництвом Б. М. Данилишина науковий напрям формування сталого еколого-економічного розвитку та підвищення ролі регіонів в структурі господарського комплексу держави, досягнуті наукові результати одержали визнання наукової громадськості, знайшли відображення у рішеннях Верховної Ради України (приймав участь у розробці 5 законодавчих актів), Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Міністерства екології і природних ресурсів України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Національної Академії наук України, а також використовуються в процесі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у галузі економіки природокористування, територіального управління і регіональної економіки.

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзнаками міністерств та відомств України. Заслужений діяч науки і техніки України (2007), лауреат Державної премії України в галузі науки i техніки (2003).

You must be logged in to post a comment.